جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
خرید و فروش نخ اصفهان
تولیدی نخ در اصفهان
خرید و فروش نخ اصفهان

لیست قیمت ها

نام محصول قیمت
نخ شماره ۱ ۱۵۰۰۰۰ تومان
نخ شماره ۲ ۱۵۰۰۰۰ تومان
نخ شماره ۳ ۱۵۰۰۰۰ تومان
نخ شماره ۴ ۱۵۰۰۰۰ تومان